Home » Truyện Ngắn

Truyện Ngắn

[Audio Truyện Tiểu Thuyết] Đắc Nhân Tâm – Full

Audio Tiểu Thuyết Đắc Nhân Tâm

Audio Truyện Đắc Nhân Tâm, thuộc thể loại Audio Truyện Ngắn, Tiểu Thuyết.   Tác Giả: Dale Carnegie Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Ái Hòa Số Phần Audio: 34 / 34 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Tiểu Thuyết Đắc Nhân Tâm. Audio Truyện Đắc Nhân Tâm, Quyển sách …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Ma] Cánh Cửa Xanh – Full

Audio Truyện Cánh Cửa Xanh, thuộc thể loại Audio Truyện Ngắn, Truyện Ma, Kinh Dị.   Tác Giả: Hồng Nương Tử Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MC.Trái Táo Người Đăng: MrWin Số Phần Audio: 21 / 21 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Cánh Cửa Xanh. Audio Truyện Cánh Cửa …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Ngắn] Tổng Hợp Truyện Cổ Tích – Full

Truyện Audio kho Truyện Cổ Tích

Tổng Hợp Audio Truyện Cổ Tích, thuộc thể loại Audio Truyện Ngắn.   Tác Giả: Nguyễn Đồng Chi Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Sưu Tầm Số Phần Audio: 24 / 24 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Cổ Tích. Tổng hợp những bộ truyện cổ tích hay. Nghe …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dã Sử] Phong Kiếm Xuân Thu – Full

Truyện Audio Phong Kiếm Xuân Thu

Audio Truyện Phong Kiếm Xuân Thu, thuộc thể loại Audio Truyện Kiếm Hiệp, Cổ Đại, Dã Sử.   Tác Giả: Tô Chẩn Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Sưu Tầm Số Phần Audio: 60 / 60 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Phong Kiếm Xuân Thu. Audio Truyện …

Xem Ngay »