Home » Xuyên Không

Xuyên Không

[Audio Truyện Xuyên Không] Thông Thiên Đại Thánh – Full

Audio Truyện Thông Thiên Đại Thánh

Audio Truyện Thông Thiên Đại Thánh, thuộc thể loại Audio Truyện Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp.   Tác Giả: Xà Thôn Kình Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 180 / 180 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thông Thiên Đại Thánh. – Thiết quyền vô địch, song …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Ở Rể (Chuế Tế) – Full

Audio Truyện Ở Rể (Chuế Tế)

Audio Truyện Ở Rể (Chuế Tế), thuộc thể loại Audio Truyện Xuyên Không.   Tác Giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 53 / 53 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Ở Rể (Chuế Tế). Sự đối lập mà hài hòa …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Vô Hạn Phong Lưu – Full

Audio Truyện Vô Hạn Phong Lưu

Audio Truyện Vô Hạn Phong Lưu, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Khoa Huyễn, Xuyên Không.   Tác Giả: Cô Phong Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 10 / … ( Tác giả chưa ra ) Nội Dung Audio Truyện Vô Hạn Phong Lưu. Truyện kể về …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Thần Ma Thiên Tôn – Full

Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn

Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không.   Tác Giả: Cửu Đương Gia​ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 145 / 145 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn. Nhân vật chính là …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Võng Du] Nhẫn Giả Hệ Thống – Full

Audio Truyện Nhẫn Giả Hệ Thống

Audio Truyện Nhẫn Giả Hệ Thống, thuộc thể loại Audio Truyện Hệ Thống, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không.   Tác Giả: Hàm Ngư Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 11 / 11 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Nhẫn Giả Hệ Thống. Một tên sinh viên …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Lịch Sử Quân Sự] Sở Hán Tranh Bá – Full

Audio Truyện Sở Hán Tranh Bá

Audio Truyện Sở Hán Tranh Bá, thuộc thể loại Audio Truyện Quân Sự, Kiếm Hiệp, Xuyên Không.   Tác Giả: Tịch Mịch Kiếm Khách Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 57 / 57 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Sở Hán Tranh Bá. – Một lão binh quân …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Lịch Sử Quân Sự] Hình Đồ – Full

Audio Truyện Hình Đồ

Audio Truyện Hình Đồ, thuộc thể loại Audio Truyện Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không.   Tác Giả: Canh Tân Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 58 / 58 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Hình Đồ. – Nhân vật chính là Lưu Sơn Quân, kiếp trước từng …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Lịch Sử Quân Sự] Tào Tặc – Full

Audio Truyện Tào Tặc

Audio Truyện Tào Tặc, thuộc thể loại Audio Truyện Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh.   Tác Giả: Canh Tân Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 73 / 73 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tào Tặc. Trong Luận ngữ, Khổng Tử có nói: “nhân chi …

Xem Ngay »