Home » Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Đan Vũ Càn Khôn – Full

Audio Truyện Đan Vũ Càn Khôn

Audio Truyện Đan Vũ Càn Khôn, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp.   Tác Giả: Hỏa Thụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 183 / 183 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Đan Vũ Càn Khôn. – Thiên phú cao đến đâu …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Thông Thiên Đại Thánh – Full

Audio Truyện Thông Thiên Đại Thánh

Audio Truyện Thông Thiên Đại Thánh, thuộc thể loại Audio Truyện Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp.   Tác Giả: Xà Thôn Kình Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 180 / 180 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thông Thiên Đại Thánh. – Thiết quyền vô địch, song …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ – Full

Truyện Audio Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Audio Truyện Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 41 /41 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Sử Thượng Tối Cường …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Ma Thiên Ký – Full

Audio Truyện Ma Thiên Ký

Audio Truyện Ma Thiên Ký, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Vong Ngữ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 155 / 155 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Ma Thiên Ký. – Một thiếu niên lớn lên trong một nơi …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Thái Huyền Chiến Ký – Full

Audio Truyện Thái Huyền Chiến Ký, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Phong Ngự Cửu Thu Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 25 / 25 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Thái Huyền Chiến Ký. Giới Thiệu Truyện. Một tên dũng mãnh binh lính, một …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Vĩnh Sinh – Full

Audio Truyện Vĩnh Sinh

Audio Truyện Vĩnh Sinh, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 157 / 157 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Vĩnh Sinh. Phương Hàn, thân sinh ra là nô …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Huyền Thiên – Full

Audio Truyện Huyền Thiên, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Ô Sơn Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 48 / 48 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Huyền Thiên. Giới Thiệu Truyện. – Cửu thiên thần lôi thối thể, pháp tắc thiên địa tại thân, …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Ngạo Thị Thiên Địa – Full

Audio Truyện Ngạo Thị Thiên Địa

Audio Truyện Ngạo Thị Thiên Địa, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới.   Tác Giả: Cao Thiết Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 54 / 54 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Ngạo Thị Thiên Địa. Ngạo Thị Thiên Địa – Giới Thiệu …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Phong Lưu Pháp Sư – Full

Audio Truyện Phong Lưu Pháp Sư

Audio Truyện Phong Lưu Pháp Sư, thuộc thể loại Audio Truyện Xuyên Không, Tiên hiệp, Sắc Hiệp.   Tác Giả: Thiên Đường Bất Tịch Mịch Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 68 / 68 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Phong Lưu Pháp Sư. …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Tiên Hà Phong Bạo – Full

Audio Truyện Tiên Hà Phong Bạo

Audio Truyện Tiên Hà Phong Bạo, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Khoái Xan Điếm Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 118 / 118 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tiên Hà Phong Bạo. Giới Thiệu Truyện Từ Huyền – một thiếu niên thuộc …

Xem Ngay »