Home » Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Thương Thiên – Full

Audio Truyện Thương Thiên, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Tử Mộc Vạn Quân Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 43 / 43 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Thương Thiên. Giới Thiệu Truyện. Hàng ngày khỏe mạnh, nam nhi nên không ngừng tự cường. …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Ngã Dục Phong Thiên – Full

Audio Truyện Ngã Dục Phong Thiên, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Nhĩ Căn Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 196 /196 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Ngã Dục Phong Thiên. Giới Thiệu Truyện. Nếu ta muốn có, thiên không thể không. Nếu …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Tiên Ngạo – Full

Audio Truyện Tiên Ngạo, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Vụ Ngoại Giang Sơn Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 119 / 119 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tiên Ngạo. Giới Thiệu Truyện. Vào thời kỳ cận đại, Tu Tiên giới gặp nạn …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Dược Thần – Full

Audio Truyện Dược Thần, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Ám Ma Sư Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 169 / 169 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Dược Thần. Giới Thiệu Truyện. Truyện Dược Thần là một truyện khá hấp dẫn của tác …

Xem Ngay »

[Độc Quyền] Audio Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Dịch Full

Truyện Audio Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Audio Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Tiên Hiệp.   Tác Giả: Nhĩ Căn Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 199 / 199 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. 一念永恒 ( Audio Truyện …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Tiên Thần Dịch – Full

Audio Truyện Tiên Thần Dịch, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Hà Bất Ngữ Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 24 / 24 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tiên Thần Dịch. Giới Thiệu Truyện. Tiên thần diễn dịch mạt đại thế giới, một làng …

Xem Ngay »

[Audio Truyện] Đại Đạo Độc Hành [Full]

Đại Đạo Độc Hành

Audio Truyện Đại Đạo Độc Hành, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn,Tiên Hiệp.        Tác Giả:Vụ Ngoại Giang Sơn Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 176 / 176 ( Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Đại Đạo Độc Hành. Audio Truyện Đại Đạo Độc Hành. …

Xem Ngay »

[Audio Truyện] Đạo Kinh [Convert]

Audio Truyện Đạo Kinh, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn,Tiên Hiệp.   Tác Giả: Tam Sinh Vạn Vật Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 73 / 102 ( Đang thực hiện) Nội Dung Audio Truyện Đạo Kinh. Audio Truyện Đạo Kinh. Tu đạo ngàn năm không khỏi …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Vô Tận Đan Điền – [CV Full]

Audio Truyện Vô Tận Đan Điền, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Hoành Tảo Thiên Nhai Tình Trạng: Convert Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 120 / 120 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Vô Tận Đan Điền. Giới Thiệu Truyện. Khí Hải, tu luyện giả nạp khí …

Xem Ngay »