Home » Quan Trường

Quan Trường

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Lộ Thương Đồ – Full

Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ

Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị, Quan Trường.   Tác Giả: Cảnh Tục Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 129 / 129 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ. Quan lộ thương đồ, từ góc độ …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Thanh – Full

Audio Truyện Quan Thanh

Audio Truyện Quan Thanh, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị.   Tác Giả: Cách Ngư Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 74 / 74 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Thanh. Quan Thanh – Giới Thiệu Truyện – Bởi vì một trận …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Khí – Full

Audio Truyện Quan Khí

Audio Truyện Quan Khí, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Dị Năng.   Tác Giả: Hồng Mông Thụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 173 / 173 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Khí. Xuất thân bần hàn, không hề có bối …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Phù Diêu – Full

Audio Truyện Phù Diêu

Audio Truyện Phù Diêu, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh.   Tác Giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 82 / 82 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Phù Diêu. Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Lộng Triều – Full

Audio Truyện Lộng Triều

Audio Truyện Lộng Triều, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị.   Tác Giả: Thụy Căn Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 209 / 209 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Lộng Triều. Bạn đang nghe audio truyện Lộng Triều của tác giả Thụy …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Người Cầm Quyền – Full

Audio Truyện Người Cầm Quyền

Audio Truyện Người Cầm Quyền, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị.   Tác Giả: Nhất Tam Ngũ Thất Cửu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 128 / 128 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Người Cầm Quyền. Hàn Đông xuất thân từ Hàn gia, …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Cao Quan -Full

Audio Truyện Cao Quan, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị.   Tác Giả: Cách Ngư Tình Trạng: Dịch Full Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 65 / 65 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Cao Quan. Giới Thiệu Truyện. Kiếp trước, trong chốn quan trường, hắn cả đời thất bại, …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quyền Tài – Full

Audio Truyện Quyền Tài

Audio Truyện Quyền Tài, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Dị Năng.   Tác Giả: Thường Dụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 111 / 111 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quyền Tài. Audio Truyện Quyền Tài, Cuộc sống …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Gia – Full

Truyện Audio Quan Gia

Audio Truyện Quan Gia, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị.   Tác Giả: Hãm Bính Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Tiểu Phàm Số Phần Audio: 69 / 69 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Gia. Audio Truyện Quan Gia, nhân vật chính trong câu chuyện …

Xem Ngay »