Home » Mới

Mới

[Audio Truyện Dị Giới] Thần Ma Thiên Tôn – Full

Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn

Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không.   Tác Giả: Cửu Đương Gia​ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 145 / 145 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn. Nhân vật chính là …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Thự Quang

Audio Truyện Vô Hạn Thự Quang

Audio Truyện Vô Hạn Thự Quang, Thuộc thể loại Audio Truyện Vô Hạn Lưu, Huyền Huyễn, Viễn Tưởng, Võng Du.   Tác Giả: zhttty Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 20 / … ( Đang Tiến Hành ) Nội Dung Audio Truyện Vô Hạn Thự Quang. Audio Truyện Vô …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Huyền Thiên – Full

Audio Truyện Huyền Thiên, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Ô Sơn Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 48 / 48 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Huyền Thiên. Giới Thiệu Truyện. – Cửu thiên thần lôi thối thể, pháp tắc thiên địa tại thân, …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Đế Quân – Full

Audio Truyện Đế Quân

Audio Truyện Đế Quân, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp.   Tác Giả: Ngốc Tiểu Ngư Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 143 / 143 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Đế Quân. Thiên Đao xuất, trong vòm trời này ai dám …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Lộ Thương Đồ – Full

Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ

Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị, Quan Trường.   Tác Giả: Cảnh Tục Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 129 / 129 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ. Quan lộ thương đồ, từ góc độ …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Hệ Thống] Thần Ma Hệ Thống – Full

Audio Truyện Thần Ma Hệ Thống

Audio Truyện Thần Ma Hệ Thống, thuộc thể loại Audio Truyện Hệ Thống, Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Mạt Thế.   Tác Giả: Tư Sản Bạo Tăng Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 167 / 167 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thần …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Khí – Full

Audio Truyện Quan Khí

Audio Truyện Quan Khí, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Dị Năng.   Tác Giả: Hồng Mông Thụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 173 / 173 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Khí. Xuất thân bần hàn, không hề có bối …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Phù Diêu – Full

Audio Truyện Phù Diêu

Audio Truyện Phù Diêu, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh.   Tác Giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 82 / 82 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Phù Diêu. Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông …

Xem Ngay »