Home » Mới

Mới

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Đan Vũ Càn Khôn – Full

Audio Truyện Đan Vũ Càn Khôn

Audio Truyện Đan Vũ Càn Khôn, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp.   Tác Giả: Hỏa Thụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 183 / 183 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Đan Vũ Càn Khôn. – Thiên phú cao đến đâu …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Thông Thiên Đại Thánh – Full

Audio Truyện Thông Thiên Đại Thánh

Audio Truyện Thông Thiên Đại Thánh, thuộc thể loại Audio Truyện Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp.   Tác Giả: Xà Thôn Kình Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 180 / 180 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thông Thiên Đại Thánh. – Thiết quyền vô địch, song …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ – Full

Truyện Audio Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Audio Truyện Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 41 /41 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Sử Thượng Tối Cường …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Ở Rể (Chuế Tế) – Full

Audio Truyện Ở Rể (Chuế Tế)

Audio Truyện Ở Rể (Chuế Tế), thuộc thể loại Audio Truyện Xuyên Không.   Tác Giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 53 / 53 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Ở Rể (Chuế Tế). Sự đối lập mà hài hòa …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Y Tiên Thiểu – Full

Audio Truyện Y Tiên Thiểu

Audio Truyện Y Tiên Thiểu, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Huyền Huyễn, Đô Thị.   Tác Giả: Vô Trục Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 181 / 181 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Y Tiên Thiểu. Hắn là sinh viên ngành thảo dược, nhận …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Vô Hạn Phong Lưu – Full

Audio Truyện Vô Hạn Phong Lưu

Audio Truyện Vô Hạn Phong Lưu, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Khoa Huyễn, Xuyên Không.   Tác Giả: Cô Phong Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 10 / … ( Tác giả chưa ra ) Nội Dung Audio Truyện Vô Hạn Phong Lưu. Truyện kể về …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Ma Thiên Ký – Full

Audio Truyện Ma Thiên Ký

Audio Truyện Ma Thiên Ký, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Vong Ngữ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 155 / 155 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Ma Thiên Ký. – Một thiếu niên lớn lên trong một nơi …

Xem Ngay »