Home » Huyền Huyễn

Huyền Huyễn

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Đan Vũ Càn Khôn – Full

Audio Truyện Đan Vũ Càn Khôn

Audio Truyện Đan Vũ Càn Khôn, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp.   Tác Giả: Hỏa Thụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 183 / 183 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Đan Vũ Càn Khôn. – Thiên phú cao đến đâu …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ – Full

Truyện Audio Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Audio Truyện Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử​ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 41 /41 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Sử Thượng Tối Cường …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Y Tiên Thiểu – Full

Audio Truyện Y Tiên Thiểu

Audio Truyện Y Tiên Thiểu, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Huyền Huyễn, Đô Thị.   Tác Giả: Vô Trục Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 181 / 181 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Y Tiên Thiểu. Hắn là sinh viên ngành thảo dược, nhận …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Vô Hạn Phong Lưu – Full

Audio Truyện Vô Hạn Phong Lưu

Audio Truyện Vô Hạn Phong Lưu, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Khoa Huyễn, Xuyên Không.   Tác Giả: Cô Phong Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 10 / … ( Tác giả chưa ra ) Nội Dung Audio Truyện Vô Hạn Phong Lưu. Truyện kể về …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Ma Thiên Ký – Full

Audio Truyện Ma Thiên Ký

Audio Truyện Ma Thiên Ký, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Vong Ngữ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 155 / 155 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Ma Thiên Ký. – Một thiếu niên lớn lên trong một nơi …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Vĩnh Sinh – Full

Audio Truyện Vĩnh Sinh

Audio Truyện Vĩnh Sinh, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 157 / 157 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Vĩnh Sinh. Phương Hàn, thân sinh ra là nô …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Thần Ma Thiên Tôn – Full

Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn

Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không.   Tác Giả: Cửu Đương Gia​ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 145 / 145 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn. Nhân vật chính là …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Thự Quang

Audio Truyện Vô Hạn Thự Quang

Audio Truyện Vô Hạn Thự Quang, Thuộc thể loại Audio Truyện Vô Hạn Lưu, Huyền Huyễn, Viễn Tưởng, Võng Du.   Tác Giả: zhttty Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 55 / 55 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Vô Hạn Thự Quang. Audio Truyện Vô Hạn …

Xem Ngay »