Home » Huyền Huyễn

Huyền Huyễn

[Audio Truyện Dị Giới] Thần Ma Thiên Tôn – Full

Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn

Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không.   Tác Giả: Cửu Đương Gia​ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 145 / 145 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thần Ma Thiên Tôn. Nhân vật chính là …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Vô Hạn Lưu] Vô Hạn Thự Quang

Audio Truyện Vô Hạn Thự Quang

Audio Truyện Vô Hạn Thự Quang, Thuộc thể loại Audio Truyện Vô Hạn Lưu, Huyền Huyễn, Viễn Tưởng, Võng Du.   Tác Giả: zhttty Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 20 / … ( Đang Tiến Hành ) Nội Dung Audio Truyện Vô Hạn Thự Quang. Audio Truyện Vô …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Đế Quân – Full

Audio Truyện Đế Quân

Audio Truyện Đế Quân, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp.   Tác Giả: Ngốc Tiểu Ngư Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 143 / 143 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Đế Quân. Thiên Đao xuất, trong vòm trời này ai dám …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Hệ Thống] Thần Ma Hệ Thống – Full

Audio Truyện Thần Ma Hệ Thống

Audio Truyện Thần Ma Hệ Thống, thuộc thể loại Audio Truyện Hệ Thống, Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Mạt Thế.   Tác Giả: Tư Sản Bạo Tăng Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 167 / 167 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thần …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Trinh Thám] U Minh Trinh Thám – Full

Audio Truyện U Minh Trinh Thám

Audio Truyện U Minh Trinh Thám, thuộc thể loại Audio Truyện Trinh Thám, Đô Thị, Dị Năng, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Lão Thiên Thúc Thúc Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 40 / 40 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện U Minh …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Chiến Thiên – Full

Audio Truyện Chiến Thiên

Audio Truyện Chiến Thiên, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn.   Tác Giả: Thương Thiên Bạch Hạc Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 99 / 99 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Chiến Thiên. – Tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, chắc các bạn không …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Võng Du] Nhẫn Giả Hệ Thống – Full

Audio Truyện Nhẫn Giả Hệ Thống

Audio Truyện Nhẫn Giả Hệ Thống, thuộc thể loại Audio Truyện Hệ Thống, Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không.   Tác Giả: Hàm Ngư Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 11 / 11 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Nhẫn Giả Hệ Thống. Một tên sinh viên …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Tạo Thần – Full

Audio Truyện Tạo Thần

Audio Truyện Tạo Thần, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn.   Tác Giả: Thương Thiên Bạch Hạc Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 98 / 98 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tạo Thần. Được trí linh có nhân tính là nắm giữ được tất cả! Truyện …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Chấp Chưởng Thần Quyền – Full

Audio Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền

Audio Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng.   Tác Giả: Phục Túy Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 113 / 113 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền. Xin giới thiệu đến quý …

Xem Ngay »