Home » Đô Thị

Đô Thị

[Audio Truyện Dị Giới] Y Tiên Thiểu – Full

Audio Truyện Y Tiên Thiểu

Audio Truyện Y Tiên Thiểu, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Huyền Huyễn, Đô Thị.   Tác Giả: Vô Trục Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 181 / 181 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Y Tiên Thiểu. Hắn là sinh viên ngành thảo dược, nhận …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Đô Thị] Thương Trường Đại Chiến – Full

Audio Truyện Thương Trường Đại Chiến

Audio Truyện Thương Trường Đại Chiến, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị.   Tác Giả: Biên Chức Thành Đích Mộng​ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 120 / 120 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thương Trường Đại Chiến. Buôn lậu, chứng khoán, bất động …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Lộ Thương Đồ – Full

Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ

Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị, Quan Trường.   Tác Giả: Cảnh Tục Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 129 / 129 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ. Quan lộ thương đồ, từ góc độ …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Hệ Thống] Thần Ma Hệ Thống – Full

Audio Truyện Thần Ma Hệ Thống

Audio Truyện Thần Ma Hệ Thống, thuộc thể loại Audio Truyện Hệ Thống, Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Mạt Thế.   Tác Giả: Tư Sản Bạo Tăng Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 167 / 167 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thần …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Thanh – Full

Audio Truyện Quan Thanh

Audio Truyện Quan Thanh, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị.   Tác Giả: Cách Ngư Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 74 / 74 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Thanh. Quan Thanh – Giới Thiệu Truyện – Bởi vì một trận …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Khí – Full

Audio Truyện Quan Khí

Audio Truyện Quan Khí, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Dị Năng.   Tác Giả: Hồng Mông Thụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 173 / 173 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Khí. Xuất thân bần hàn, không hề có bối …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Phù Diêu – Full

Audio Truyện Phù Diêu

Audio Truyện Phù Diêu, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh.   Tác Giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 82 / 82 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Phù Diêu. Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Lộng Triều – Full

Audio Truyện Lộng Triều

Audio Truyện Lộng Triều, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị.   Tác Giả: Thụy Căn Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 209 / 209 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Lộng Triều. Bạn đang nghe audio truyện Lộng Triều của tác giả Thụy …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Trinh Thám] U Minh Trinh Thám – Full

Audio Truyện U Minh Trinh Thám

Audio Truyện U Minh Trinh Thám, thuộc thể loại Audio Truyện Trinh Thám, Đô Thị, Dị Năng, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Lão Thiên Thúc Thúc Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 40 / 40 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện U Minh …

Xem Ngay »