Home » Đô Thị

Đô Thị

[Audio Truyện Quan Trường] Cao Quan -Full

Audio Truyện Cao Quan, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị.   Tác Giả: Cách Ngư Tình Trạng: Dịch Full Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 65 / 65 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Cao Quan. Giới Thiệu Truyện. Kiếp trước, trong chốn quan trường, hắn cả đời thất bại, …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Đô Thị] Thiên Tài Tướng Sư – Full

Audio Truyện Thiên Tài Tướng Sư, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị.   Tác Giả: Đả Nhãn Tình Trạng: Dịch Full Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 92 / 92 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Thiên Tài Tướng Sư. Giới Thiệu Truyện. Bạn có tin vào số mệnh? Bạn …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Đô Thị – Hài Hước] Sử Thượng Đệ Nhất Yêu – Full

Audio Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Yêu, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị   Tác Giả: Thủy Thiện Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 17 / 17 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Yêu.Giới Thiệu Truyện Truyện thuộc thể loại đô thị hài …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Đô Thị] Tu Chân Liêu Thiên Quần

Audio Truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần

Audio Truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị   Tác Giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết Thực hiện: Thanh Tín Tình Trạng: Đang Ra Số Phần Audio: 80/… Cập nhật lần cuối: 24/03/2018 Nội Dung Audio Truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần. Audio Truyện Tu Chân Liêu …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Bí Thư Trùng Sinh – Full

Audio Truyện Bí Thư Trùng Sinh

Audio Truyện Bí Thư Trùng Sinh, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Trọng Sinh, Đô Thị.   Tác Giả: Bảo Thạch Tiêu Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 192 / 192 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Bí Thư Trùng Sinh. Audio …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quyền Tài – Full

Audio Truyện Quyền Tài

Audio Truyện Quyền Tài, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Dị Năng.   Tác Giả: Thường Dụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 111 / 111 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quyền Tài. Audio Truyện Quyền Tài, Cuộc sống …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Đô Thị] Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo – Full

Audio Truyện Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Audio Truyện Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị, Ngôn Tình.   Tác Giả: Ức Tích Nhan Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Sao Phải Khóc Số Phần Audio: 48 / 48 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Cô …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Gia – Full

Truyện Audio Quan Gia

Audio Truyện Quan Gia, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị.   Tác Giả: Hãm Bính Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Tiểu Phàm Số Phần Audio: 69 / 69 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Gia. Audio Truyện Quan Gia, nhân vật chính trong câu chuyện …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Bố Y Quan Đạo – Full

Audio Truyện Bố Y Quan Đạo

Audio Truyện Bố Y Quan Đạo, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Sắc Hiệp.   Tác Giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 76 / 76 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Bố Y Quan Đạo. …

Xem Ngay »