Home » Đô Thị

Đô Thị

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Lộ Thương Đồ – Full

Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ

Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị, Quan Trường.   Tác Giả: Cảnh Tục Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 129 / 129 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Lộ Thương Đồ. Quan lộ thương đồ, từ góc độ …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Hệ Thống] Thần Ma Hệ Thống – Full

Audio Truyện Thần Ma Hệ Thống

Audio Truyện Thần Ma Hệ Thống, thuộc thể loại Audio Truyện Hệ Thống, Đô Thị, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Mạt Thế.   Tác Giả: Tư Sản Bạo Tăng Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 167 / 167 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Thần …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Khí – Full

Audio Truyện Quan Khí

Audio Truyện Quan Khí, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Dị Năng.   Tác Giả: Hồng Mông Thụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 173 / 173 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Khí. Xuất thân bần hàn, không hề có bối …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Phù Diêu – Full

Audio Truyện Phù Diêu

Audio Truyện Phù Diêu, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Trọng Sinh.   Tác Giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 82 / 82 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Phù Diêu. Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Lộng Triều – Full

Audio Truyện Lộng Triều

Audio Truyện Lộng Triều, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị.   Tác Giả: Thụy Căn Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 209 / 209 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Lộng Triều. Bạn đang nghe audio truyện Lộng Triều của tác giả Thụy …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Trinh Thám] U Minh Trinh Thám – Full

Audio Truyện U Minh Trinh Thám

Audio Truyện U Minh Trinh Thám, thuộc thể loại Audio Truyện Trinh Thám, Đô Thị, Dị Năng, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Lão Thiên Thúc Thúc Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 40 / 40 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện U Minh …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Nông Trại] Nông Gia Tiên Điền – Full (CV)

Audio Truyện Nông Gia Tiên Điền, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị.   Tác Giả: Nam Sơn Ẩn Sĩ Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 94 / 94(Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Nông Gia Tiên Điền. Giới Thiệu Truyện. Thần bí không gian, hẻo lánh sơn thôn …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Đô Thị] Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị – Full

Audio Truyện Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị

Audio Truyện Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị, Ngôn Tình, Sắc.   Tác Giả: Tâm Tại Lưu Lãng Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 148 / 148 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Hộ Hoa Cao Thủ Tại …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Người Cầm Quyền – Full

Audio Truyện Người Cầm Quyền

Audio Truyện Người Cầm Quyền, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị.   Tác Giả: Nhất Tam Ngũ Thất Cửu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 128 / 128 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Người Cầm Quyền. Hàn Đông xuất thân từ Hàn gia, …

Xem Ngay »