Home » Tổng Hợp & Đánh Giá Audio Truyện

Tổng Hợp & Đánh Giá Audio Truyện

Tháng Tư, 2018

  • 20 Tháng Tư

    [Thông Báo] Hoàn Thành Bảo Trì

    audioyy

    Xin chào tất cả ACE. Thật xin lỗi ACE vì mấy ngày này web bị lỗi chút do nâng cấp sever, dẫn đến không truy cập được để nghe truyện. Hiện tại web đã hoàn thành quá trình nâng cấp và khôi phục dữ liệu. ACE có thể vào nghe …

Tháng Hai, 2018