Home » Tag Archives: MrWin

Tag Archives: MrWin

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Tạo Hóa Tiên Đế – Full

Audio Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

Audio Truyện Tạo Hóa Tiên Đế, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp   Tác Giả: Mộ Vũ Thần Thiên Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 60 / 60 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tạo Hóa Tiên Đế. Giới Thiệu Truyện Đây là một cái thần kỳ …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Dị Giới Thú Y – Full

Audio Truyện Dị Giới Thú Y

Audio Truyện Dị Giới Thú Y, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Dị Giới.   Tác Giả: Du Tạc Bao Tử Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 34 / 34 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Dị Giới Thú Y. Giới Thiệu Truyện …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Tàn Bào – Full

Audio Truyện Tàn Bào

Audio Truyện Tàn Bào, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Lịch Sử.   Tác Giả: Phong Ngự Cửu Thu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 23 / 23 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tàn Bào. Audio Truyện Tàn Bào, dựa trên bối cảnh thời …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Cực Phẩm Cuồng Tiên – Full

Truyện Audio Cực Phẩm Cuồng Tiên

Audio Truyện Cực Phẩm Cuồng Tiên, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không.   Tác Giả: Dạ Vũ Hàn Thành Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 52 / 52 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Cực Phẩm Cuồng Tiên. Audio Truyện Cực Phẩm Cuồng …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Hệ Thống] Bất Bại Thăng Cấp (Conver) – Full

Audio Truyện Bất Bại Thăng Cấp

Audio Truyện Bất Bại Thăng Cấp, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Hệ Thống.   Tác Giả: Ngưu Ngũ Hoa Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 85 / 85 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Bất Bại Thăng Cấp. Tác phẩm giới thiệu: …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Trường Sinh Bất Tử – Full

Truyện Audio Trường Sinh Bất Tử

Audio Truyện Trường Sinh Bất Tử, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Quan Kỳ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 165 / 165 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Trường Sinh Bất Tử. Audio Truyện Trường Sinh Bất Tử, Tuyệt …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Vạn Cổ Tiên Khung – Full

Truyện Audio Vạn Cổ Tiên Khung

Audio Truyện Vạn Cổ Tiên Khung, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Quan Kỳ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 93 / 93 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Vạn Cổ Tiên Khung. Audio Truyện Vạn Cổ Tiên Khung, thiên …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Sắc Hiệp] Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường – Full

Truyện Audio Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Audio Truyện Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường, thuộc thể loại Audio Truyện Sắc Hiệp, Đô Thị.   Tác Giả: Tâm Tại Lưu Lãng Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 102 / 102 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Lão Bà Của Ka …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiêp] Chân Tiên – Full

Truyện Audio Chân Tiên

Audio Truyện Chân Tiên, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp.   Tác Giả: EK Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 88 / 88 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Chân Tiên. Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia – Full

Truyện Audio Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

Audio Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Xuyên Không.   Tác Giả: Bát Nguyệt Phi Ưng Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 149 / 149 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia. Xuyên …

Xem Ngay »