Home » Tag Archives: Lịch Sử

Tag Archives: Lịch Sử

[Audio Truyện Xuyên Không] Ở Rể (Chuế Tế) – Full

Audio Truyện Ở Rể (Chuế Tế)

Audio Truyện Ở Rể (Chuế Tế), thuộc thể loại Audio Truyện Xuyên Không.   Tác Giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 53 / 53 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Ở Rể (Chuế Tế). Sự đối lập mà hài hòa …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Lịch Sử Quân Sự] Hình Đồ – Full

Audio Truyện Hình Đồ

Audio Truyện Hình Đồ, thuộc thể loại Audio Truyện Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không.   Tác Giả: Canh Tân Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 58 / 58 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Hình Đồ. – Nhân vật chính là Lưu Sơn Quân, kiếp trước từng …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Lịch Sử Quân Sự] Tào Tặc – Full

Audio Truyện Tào Tặc

Audio Truyện Tào Tặc, thuộc thể loại Audio Truyện Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh.   Tác Giả: Canh Tân Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 73 / 73 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tào Tặc. Trong Luận ngữ, Khổng Tử có nói: “nhân chi …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Lịch Sử Quân Sự] Thiết Huyết Đại Minh – Full

Audio Truyện Thiết Huyết Đại Minh

Audio Truyện Thiết Huyết Đại Minh, thuộc thể loại Audio Truyện Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không.   Tác Giả: Tịch Mịch Kiếm Khách Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 47 / 47 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Thiết Huyết Đại Minh. Tịch Mịch Kiếm Khách từng …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Đại Đường Tửu Đồ – Full

Audio Truyện Đại Đường Tửu Đồ

Audio Truyện Đại Đường Tửu Đồ, thuộc thể loại Audio Truyện Xuyên Không, Lịch Sử, Quân Sự, Cổ Đại.   Tác Giả: Cách Ngư Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 19 / 19 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Đại Đường Tửu Đồ. Audio …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Đại Tần Bá Nghiệp – Full

Audio Truyện Đại Tần Bá Nghiệp

Audio Truyện Đại Tần Bá Nghiệp, thuộc thể loại Audio Truyện Xuyên Không, Lịch Sử, Quân Sự, Cổ Đại.   Tác Giả: Ngọc Vãn Lâu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 10 / 10 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Đại Tần Bá Nghiệp. Audio Truyện …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Kiếm Hiệp] Đế Quốc Thiên Phong – Full

Audio Truyện Đế Quốc Thiên Phong

Audio Truyện Đế Quốc Thiên Phong, thuộc thể loại Audio Truyện Kiếm Hiệp, Lịch Sử, Quân Sự, Cổ Đại.   Tác Giả: Duyên Phận Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 41 / 41 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Đế Quốc Thiên Phong. Audio …

Xem Ngay »