Home » Tag Archives: Huyễn Thiện

Tag Archives: Huyễn Thiện

[Audio Truyện] Đạo Kinh [Convert]

Audio Truyện Đạo Kinh, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn,Tiên Hiệp.   Tác Giả: Tam Sinh Vạn Vật Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 73 / 102 ( Đang thực hiện) Nội Dung Audio Truyện Đạo Kinh. Audio Truyện Đạo Kinh. Tu đạo ngàn năm không khỏi …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Hệ Thống] Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống [FULL]

Audio Truyện Cổ Thánh

Audio Truyện Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn,Tiên Hiệp, Hệ Thống, Xuyên Không, Trùng Sinh.   Tác Giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 143 / 143 ( Hoàn Thành ) …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Cổ Thánh (Convert) – Full

Audio Truyện Cổ Thánh

Audio Truyện Cổ Thánh, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Trương Tam Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 17/ 17 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Cổ Thánh. Audio Truyện Cổ Thánh, Tác phẩm giới thiệu:Thiên Đạo mênh mông, …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Tà Đạo Tu Tiên Lục – Full

Audio Truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

Audio Truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp.   Tác Giả: Thần Khê Băng Phong Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 19 / 19 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục. …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Đô Thị] Siêu Cấp Chế Tạo Nguyên Năng (Convert) – Full

Audio Truyện Siêu Cấp Chế Tạo Nguyên Năng

Audio Truyện Siêu Cấp Chế Tạo Nguyên Năng, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị.   Tác Giả: Mông Cổ Tiểu Đát Tử Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 35 / 35 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Siêu Cấp Chế Tạo Nguyên Năng. …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Chúa Tể Chi Vương – Full

Truyện Audio Chúa Tể Chi Vương

Audio Truyện Chúa Tể Chi Vương, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn, Phương Đông.   Tác Giả: Khoái Xan Điếm Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 87 / 87 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Chúa Tể Chi Vương. Audio Truyện Chúa …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Đường Dần Tại Dị Giới (Convert) – Full

Truyện Audio Đường Dần Tại Dị Giới

Audio Truyện Đường Dần Tại Dị Giới, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Năng, Xuyên Không.   Tác Giả: Lục Đạo Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 11 / 11 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Đường Dần Tại Dị Giới. Dị Giới …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Ngôn Tình] Ám Dục – Full

Truyện Audio Ám Dục

Audio Truyện Ám Dục, thuộc thể loại Audio Truyện Ngôn Tình, Đô Thị   Tác Giả: Thánh Yêu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 18 /18 ( Hoàn Hành ) Nội Dung Audio Truyện Ám Dục. Audio Truyện Ám Dục, Lúc bắt đầu, giữa hai người không …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Năng] Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần – Full

Truyện Audio Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Audio Truyện Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương.   Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 72 / 72 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Sinh Tiếu …

Xem Ngay »