Home » Tag Archives: Dị Năng

Tag Archives: Dị Năng

[Audio Truyện Quan Trường] Quan Khí – Full

Audio Truyện Quan Khí

Audio Truyện Quan Khí, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Dị Năng.   Tác Giả: Hồng Mông Thụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 173 / 173 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quan Khí. Xuất thân bần hàn, không hề có bối …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Trinh Thám] U Minh Trinh Thám – Full

Audio Truyện U Minh Trinh Thám

Audio Truyện U Minh Trinh Thám, thuộc thể loại Audio Truyện Trinh Thám, Đô Thị, Dị Năng, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Lão Thiên Thúc Thúc Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 40 / 40 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện U Minh …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Huyền Huyễn] Chấp Chưởng Thần Quyền – Full

Audio Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền

Audio Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng.   Tác Giả: Phục Túy Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 113 / 113 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Chấp Chưởng Thần Quyền. Xin giới thiệu đến quý …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Quyền Tài – Full

Audio Truyện Quyền Tài

Audio Truyện Quyền Tài, thuộc thể loại Audio Truyện Quan Trường, Đô Thị, Dị Năng.   Tác Giả: Thường Dụ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 111 / 111 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Quyền Tài. Audio Truyện Quyền Tài, Cuộc sống …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Đường Dần Tại Dị Giới (Convert) – Full

Truyện Audio Đường Dần Tại Dị Giới

Audio Truyện Đường Dần Tại Dị Giới, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Năng, Xuyên Không.   Tác Giả: Lục Đạo Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 11 / 11 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Đường Dần Tại Dị Giới. Dị Giới …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Năng] Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần – Full

Truyện Audio Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Audio Truyện Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị, Huyền Huyễn, Dị Năng, Đông Phương.   Tác Giả: Đường Gia Tam Thiếu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Huyễn Thiện Số Phần Audio: 72 / 72 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Sinh Tiếu …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Đô Thị] Siêu Cấp Cường Giả – Full

Truyện Audio Siêu Cấp Cường Giả

Audio Truyện Siêu Cấp Cường Giả, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Năng, Đô Thị, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Phong Cuồng Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MuiVH Số Phần Audio: 75 / 75 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Siêu Cấp Cường Giả. Siêu Cấp Cường …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Công Tử Điên Khùng – Full

Audio Truyện Công Tử Điên Khùng

Audio Truyện Công Tử Điên Khùng, thuộc thể loại Audio Truyện Trọng Sinh, Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Dị Năng, Đô Thị.   Tác Giả: Ta Là Lão Ngũ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Tịnh Khẩu Số Phần Audio: 237 / 237 ( Hoàn Thành ) Nội Dung …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Xuyên Không] Cực Phẩm Vú Em – Full

Audio Truyện Cực Phẩm Vú Em

Audio Truyện Cực Phẩm Vú Em, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Xuyên Không, Dị Năng, Hài Hước.   Tác Giả: Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 48 / 48 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Cực Phẩm Vú Em. …

Xem Ngay »