Home » Tag Archives: Dị Giới

Tag Archives: Dị Giới

[Độc Quyền] Audio Bất Hủ Phàm Nhân – Dịch Full

Truyện Audio Bất Hủ Phàm Nhân

Audio Truyện Bất Hủ Phàm Nhân, thuộc thể loại Audio Truyện Xuyên Không, Huyền Huyễn, Dị Giới, Trọng Sinh.   Tác Giả: Ta Là Lão Ngũ Tình Trạng: Dịch Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 123 / 123 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Bất Hủ Phàm …

Xem Ngay »

[Audio Truyện] Tinh Thần Châu – Full

Audio Truyện Đạo Kinh

Audio Truyện Tinh Thần Châu, thuộc thể loại Audio Truyện Huyền Huyễn,Tiên Hiệp.        Tác Giả:Thiên Sầu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 126 / 126 ( Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tinh Thần Châu. Audio Truyện Tinh Thần Châu. Tiên hiệp Mạnh Tử răn …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Dị Giới Thú Y – Full

Audio Truyện Dị Giới Thú Y

Audio Truyện Dị Giới Thú Y, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Dị Giới.   Tác Giả: Du Tạc Bao Tử Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 34 / 34 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Dị Giới Thú Y. Giới Thiệu Truyện …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Cấm Huyết Hồng Liên – Full

Audio Truyện Cấm Huyết Hồng Liên

Audio Truyện Cấm Huyết Hồng Liên, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Dị Giới.   Tác Giả: Trư Hồng Huyết Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 24 / 24 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Cấm Huyết Hồng Liên. Audio Truyện Cấm Huyết …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Yêu Hồ Loạn Thế – Full

Audio Truyện Yêu Hồ Loạn Thế

Audio Truyện Yêu Hồ Loạn Thế, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới.   Tác Giả: Khát Trí Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 14 / 14 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Yêu Hồ Loạn Thế. – Truyện Audio …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Vũ Cực Thiên Hạ – Full

Truyện Audio Vũ Cực Thiên Hạ

Audio Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Eris Phong Số Phần Audio: 247 / 247 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Audio Truyện …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Chàng Rể Ma Giới – Full

Audio Truyện Chàng Rể Ma Giới

Audio Truyện Chàng Rể Ma Giới, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Tiên Hiệp, Sắc Hiệp.   Tác Giả: Điểm Tinh Linh Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: DucToanCCI Số Phần Audio: 76 / 76 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Chàng Rể Ma Giới. Audio Truyện …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Sủng Mị – Full

Truyện Audio Sủng Mị

Audio Truyện Sủng Mị, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Tiên Hiệp.   Tác Giả: Ngư Thiên Không Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Tiểu Phàm Số Phần Audio: 161 / 161 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Sủng Mị. Audio Truyện Sủng Mị, nhân vật chính là một vị …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Dị Giới] Tuyệt Thế Tà Tôn (Convert) – Full

Truyện Audio Tuyệt Thế Tà Tôn

Audio Truyện Tuyệt Thế Tà Tôn, thuộc thể loại Audio Truyện Dị Giới, Huyền Huyễn.   Tác Giả: Tất Cánh Thị Tuẩn Xài Người Dịch: Sưu Tầm Thực Hiện Audio: Sao Phải Khóc Số Phần Audio: 221 / 221 ( Hoàn Thành ) Nội Dung Audio Truyện Tuyệt Thế Tà Tôn. …

Xem Ngay »