Home » Hoàng Đức Thắng

Hoàng Đức Thắng

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Thương Thiên – Full

Audio Truyện Thương Thiên, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Tử Mộc Vạn Quân Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 43 / 43 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Thương Thiên. Giới Thiệu Truyện. Hàng ngày khỏe mạnh, nam nhi nên không ngừng tự cường. …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Triệu Hoán Thần Binh -Full

Audio Truyện Triệu Hoán Thần Binh, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 199 /199 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Triệu Hoán Thần Binh. Giới Thiệu Truyện. Thần binh lợi khí tính là gì, …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Ngã Dục Phong Thiên – Full

Audio Truyện Ngã Dục Phong Thiên, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Nhĩ Căn Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 196 /196 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Ngã Dục Phong Thiên. Giới Thiệu Truyện. Nếu ta muốn có, thiên không thể không. Nếu …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Tiên Ngạo – Full

Audio Truyện Tiên Ngạo, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Vụ Ngoại Giang Sơn Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 119 / 119 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tiên Ngạo. Giới Thiệu Truyện. Vào thời kỳ cận đại, Tu Tiên giới gặp nạn …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Dược Thần – Full

Audio Truyện Dược Thần, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Ám Ma Sư Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 169 / 169 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Dược Thần. Giới Thiệu Truyện. Truyện Dược Thần là một truyện khá hấp dẫn của tác …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Tiên Thần Dịch – Full

Audio Truyện Tiên Thần Dịch, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Hà Bất Ngữ Tình Trạng: … Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 24 / 24 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Tiên Thần Dịch. Giới Thiệu Truyện. Tiên thần diễn dịch mạt đại thế giới, một làng …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Quan Trường] Cao Quan -Full

Audio Truyện Cao Quan, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị.   Tác Giả: Cách Ngư Tình Trạng: Dịch Full Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 65 / 65 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Cao Quan. Giới Thiệu Truyện. Kiếp trước, trong chốn quan trường, hắn cả đời thất bại, …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Đô Thị] Thiên Tài Tướng Sư – Full

Audio Truyện Thiên Tài Tướng Sư, thuộc thể loại Audio Truyện Đô Thị.   Tác Giả: Đả Nhãn Tình Trạng: Dịch Full Thực Hiện Audio: Vô Hối Số Phần Audio: 92 / 92 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Thiên Tài Tướng Sư. Giới Thiệu Truyện. Bạn có tin vào số mệnh? Bạn …

Xem Ngay »

[Audio Truyện Tiên Hiệp] Vô Tận Đan Điền – [CV Full]

Audio Truyện Vô Tận Đan Điền, thuộc thể loại Audio Truyện Tiên Hiệp.   Tác Giả: Hoành Tảo Thiên Nhai Tình Trạng: Convert Thực Hiện Audio: MrWin Số Phần Audio: 120 / 120 (Hoàn Thành) Nội Dung Audio Truyện Vô Tận Đan Điền. Giới Thiệu Truyện. Khí Hải, tu luyện giả nạp khí …

Xem Ngay »